Jak działamy?

Kancelaria działa na rynku doradztwa podatkowego od 2005 roku i specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa prawnego w zakresie prawa podatkowego.

page2_img1KLIENCI

Długoletnia współpraca z większością Klientów (na zasadzie jeden klient – jeden rozmówca) pozwala nam na bieżąco identyfikować potrzeby i rozwiązywać problemy.

page2_img1INTERPRETACJE PODATKOWE

Co roku prowadzimy dziesiątki spraw zakończonych wydaniem pozytywnych interpretacji podatkowych.

page2_img2SĄDY

Co roku prowadzimy kilkadziesiąt spraw podatkowych przed sądami administracyjnymi (w latach 2015-2016 – łącznie ponad 150).

posts-8ORGANY PODATKOWE

Na co dzień, prowadzimy kilkadziesiąt spraw podatkowych przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi (obecnie izbami administracji skarbowej) i urzędami kontroli skarbowej (obecnie urzędami celnoskarbowymi) z całej Polski.

Klientami Kancelarii są głównie podmioty prowadzące działalność gospodarczą - w tym spółki giełdowe i spółki prywatne. Kancelaria obsługiwała ponad 500 podmiotów w tym zarówno osoby prywatne, małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje, jak i jednostki sektora finansów publicznych. W ramach prac Kancelarii przeprowadzono kilkaset spraw podatkowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W toku naszej działalności, sporządziliśmy kilka tysięcy opinii, skarg oraz innych pism procesowych.
Kancelaria świadczy usługi w językach polskim, angielskim i francuskim. W sprawach wykraczających poza zakres prawa podatkowego, Kancelaria współpracuje z wiodącymi kancelariami prawnymi, co pozwala zbudować ad hoc zespoły interdyscyplinarne w zależności od potrzeb klienta.

Praktyka Kancelarii obejmuje zasadniczo trzy obszary doradztwa podatkowego:

1.


POSTĘPOWANIA PODATKOWE

2.


DORADZTWO BIEŻĄCE

3.


PLANOWANIE PODATKOWE I STRATEGIA

USŁUGI:

1.

KONSULTACJE BIEŻĄCE

W ramach świadczonych przez nas usług istnieje również możliwość uzyskania ustnych oraz pisemnych konsultacji we wszelkich sprawach podatkowych.

2.

POSTĘPOWANIA

W trakcie prowadzenia postępowań podatkowych przez organy podatkowe pomagamy Klientom w sprawnym przejściu przez kolejne etapy postępowania w taki sposób, by nie została zakłócona ich bieżąca działalność, a także dbamy o to by nie zostały naruszone ich prawa.
Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania, sporządzamy wszystkie niezbędne pisma procesowe (zażalenia, skargi, wnioski), a w przypadku wejścia w spór z organem podatkowym przygotowujemy odwołania od decyzji, a także skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3.

EKSPERTYZY I OPINIE

W przypadku istnienia wątpliwości co do sposobu i zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, sporządzamy ekspertyzy i opinie odnoszące się do konkretnego stanu faktycznego i pozwalające naszym Klientom wybrać optymalne - ze względów podatkowych - rozwiązanie ich problemu.

4.

INNE USŁUGI

Na życzenie Klienta proponujemy profesjonalną pomoc we wszelkich innych zagadnieniach dotyczących prawa podatkowego. W szczególności pomagamy również przy sporządzaniu wniosków o wydanie wiążących organy podatkowe interpretacji przepisów prawa podatkowego.


Branże:

1.


USŁUGI FINANSOWE

2.


PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY

3.


PRZEMYSŁ LEKKI

4.


NIERUCHOMOŚCI

5.


SEKTOR USŁUG NIEMATERIALNYCH

6.


JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7.


FMCG

PRZYKŁADOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

 • bieżące doradztwo podatkowe na rzecz podmiotów gospodarczych
 • - w zakresie wszystkich podatków (w tym CIT, VAT, PCC oraz podatek od nieruchomości)

  - na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

 • bieżące doradztwo podatkowe na rzecz osób fizycznych prowadzących lub nie działalność gospodarczą
 • - w zakresie wszystkich podatków (w tym PIT, VAT, PCC, podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn)

 • doradztwo w zakresie wyboru form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
 • - w tym przekształceń tych form z uwzględnieniem skutków podatkowych

 • doradztwo w dziedzinie Mergers & Acquisitions
 • - w tym zbywanie udziałów / akcji oraz przedsiębiorstw / zorganizowanych części przedsiębiorstwa, przekształcenia spółek, połączenia i podziały spółek kapitałowych i restrukturyzacja finansowa spółek

 • postępowania podatkowe, zabezpieczające i egzekucyjne
 • - przed organami podatkowymi, egzekucyjnymi oraz sądami administracyjnymi

 • postępowania w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości publicznoprawne
 • postępowania w sprawie odzyskania nadpłaconego podatku
 • ceny transferowe