Nasz Zespół

page2_img1BOGUSŁAW WOLNIEWICZ

Radca prawny i doradca podatkowy. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Francusko-Polskie Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów w Gdańsku. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w Mazars & Guerard w Polsce (w polskim oddziale francuskiej spółki audytorskiej), gdzie pracował w dziale prawno-podatkowym. Następnie od marca 1998 r. pracował, a potem współpracował z Kancelarią Prawną Wardyński i Wspólnicy spółka cywilna. W okresie od maja 2003 r. do stycznia 2005 r. był wspólnikiem spółki doradztwa podatkowego. Począwszy od lutego 2005 r., prowadzi samodzielną praktykę. Prowadził szereg spraw przed sądami administracyjnymi, w tym przed NSA.

MICHAŁ TYMBURSKI

Jest radcą prawnym i doradcą podatkowym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 r. ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego Levin College of Law University of Florida. W latach 2003-2005 współpracował z wiodącą na rynku spółką doradztwa podatkowego. Od 2005 r. współpracuje z Kancelarią. Współautor kompleksowego komentarza Podatki-Meritum oraz komentarza podatkowego do zagadnień związanych z PPP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami dochodowymi a także planowaniem podatkowym oraz postępowaniem podatkowym. W ramach prac przeprowadzanych na rzecz Klientów sporządzał m.in. opinie, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, skargi, skargi kasacyjne, wnioski o stwierdzenie nadpłaty oraz szereg innych pism procesowych. Brał udział w szeregu projektów dotyczących wszystkich podatków, w tym obejmujących kompleksowe badania (audyty, badania due diligence) rozliczeń podatków CIT, PIT i VAT oraz rozliczeń innych zobowiązań publicznoprawnych przedsiębiorców. Prowadził szereg spraw przed sądami administracyjnymi, w tym przed NSA. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego m.in. na studiach podyplomowych, jak również na aplikacji radcowskiej oraz dla radców prawnych.

JOANNA ZBIEĆ-ZAWADZKA

Radca prawny. Od 2014 r. współpracuje z Kancelarią. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa podatkowego i prawa handlowego.

JOANNA GAWRYLUK-DĄBROWSKA

Doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Szkołę Prawa Brytyjskiego, działającą przy Uniwersytecie Warszawskim. Praktykę zawodową rozpoczęła w 2012 r. w renomowanej firmie doradztwa podatkowego. Od 2013 r. współpracuje z Kancelarią. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z postępowaniem podatkowym oraz bieżącą obsługą prawną.

MARTA JAMRÓZ-NETCZUK

Doradca podatkowy oraz adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od września 2016 r. współpracuje z Kancelarią. Praktykę zawodową w zakresie prawa podatkowego rozpoczęła w 2011 r. w renomowanej firmie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowym na gruncie prawa krajowego oraz międzynarodowego, w tym problematyce podatku u źródła.

SYLWIA BERNACIK

Radca prawny i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczęła w 2010 r. w organach podatkowych. Od czerwca 2017 r. współpracuje z Kancelarią. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w postępowaniach podatkowych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.