BOGUSŁAW WOLNIEWICZ

Radca prawny i doradca podatkowy. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Francusko-Polskie Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów w Gdańsku. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w Mazars & Guerard w Polsce (w polskim oddziale francuskiej spółki audytorskiej), gdzie pracował w dziale prawno-podatkowym. Następnie od marca 1998 r. pracował, a potem współpracował z Kancelarią Prawną Wardyński i Wspólnicy spółka cywilna. W okresie od maja 2003 r. do stycznia 2005 r. był wspólnikiem spółki doradztwa podatkowego. Począwszy od lutego 2005 r., prowadzi samodzielną praktykę. Prowadził szereg spraw przed sądami administracyjnymi, w tym przed NSA.